Các dịch vụ:
* Đầu tư định cư thị thực tại Anh Quốc: 00447478004536

Mở công ty văn phòng ở Anh Quốc UK

Đối với các quỹ, hội đoàn thể thuộc Thành phố phải có công văn thống nhất của Sở, ngành theo lĩnh vực chuyên ngành hoặc UBND quận, huyện, thị xã theo phân cấp quản lý;

    Đối với hội thảo về tư vấn du học ngoài, ngoài các giấy tờ kể trên, cần có: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc; văn bản ký kết về hợp tác du học, đào tạo giữa đơn vị tổ chức (tư vấn) với phía đối tác nước ngoài;Thư từ giao dịch chứng nhận đại diện phía nước ngoài tham dự hội thảo;
    Đối với hội nghị hội thảo về giới thiệu thuốc cần có Giấy tiếp nhận hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc của Sở Y tế Hà Nội.
    Riêng đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế về hoạt động bán hàng đa cấp tổ chức ngoài các địa điểm là trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và có các nội dung quy định tại khoản 1 điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thì phải có văn bản xác nhận tiếp nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của Sở Công Thương Hà Nội.

Các giấy tờ nộp là bản sao đã được chứng thực bởi cơ quan nhà nước có quyền hoặc bản sao (khi nộp mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu).
2. Thời hạn giải quyết:

    Đối với thẩm quyền do Chủ tịch UBND Thành phố cho phép: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

            Trường hợp cần lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn là 12 ngày làm việc

Mở công ty văn phòng ở Anh Quốc UK    Đối với thẩm quyền do Giám đốc Sở Ngoại vụ cho phép: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cần lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn là 10 ngày làm việc.

    Lưu ý : Nộp hồ sơ trước 20 ngày dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

3. Dịch vụ xin giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế của Luật Tiền Phong

Luật Tiền Phong sẽ thay mặt, đại diện cho quý khách hàng hoàn tất các thủ tục có liên quan đến hoạt động xin cấp giấy phép:

    Tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép cho khách hàng theo các biểu mẫu do pháp luật quy định trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu mà khách hàng cung cấp, chuẩn hóa hồ sơ;
    Đại diện cho quý khách hàng tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để nộp, rút và nhận kết quả hồ sơ xin cấp giấy phép;
    Luật Tiền Phong đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan đảm bảo tính chính xác và tiến độ cho quy khách hàng;
    Tư vấn quyền và nghĩa vụ và trợ giúp quý khách hàng trong quá trình sử dụng giấy phép;
    Tư vấn các vấn đề khác có liên quan


Theo số liệu mà Sở TT-TT cung cấp, trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở này đã tiếp nhận 538 hồ sơ xin cấp phép hội thảo, hội nghị, trong đó đã có ý kiến, cấp phép 478 hồ sơ (366 hồ sơ trả đúng hạn và 112 hồ sơ trễ hạn), tỉ lệ trả hồ sơ đúng hạn đạt 77%.

Đáng chú ý, việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không phép, tổ chức không đúng với nội dung được cấp phép, chậm gửi báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo đến cho Sở TT-TT… diễn ra phổ biến.

Đại diện Sở TT-TT cho biết theo quy định những hội thảo, hội nghị có yếu tố nước ngoài thì phải xin phép cơ quan chức năng. Thông đơn vị muốn tổ chức hội thảo kiểu này phải thông qua đơn vị trung gian nhưng có một số đơn vị tổ chức cũng không rành quy định dẫn tới không xin phép.

Theo đại diện Sở TT-TT, dù nhiều hội thảo quốc tế tổ chức không phép nhưng cái khó hiện nay chưa có chế tài xử lý vi phạm này. Thời gian qua Sở TT-TT mới chỉ góp ý xử lý, chế tài liên quan đến Quyết định 76 về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN nhưng đến nay chưa được áp dụng.Thời gian qua Sở TT-TT cũng phát hiện và đình chỉ một trường hợp hội thảo tổ chức không xin phép. Ngoài ra, để khắc phục, Sở phối hợp với cơ quan nhà nước như Sở Ngoại vụ, Công an TP.HCM thực hiện biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn một số hội thảo ở TP.HCM khi chưa được cấp phép để tránh ảnh hưởng kinh tế, an ninh xã hội.

Tại cuộc họp này, ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở TT-TT, cho hay hiện TP.HCM đang tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua tổng đài 1022. Sắp tới tổng đài này sẽ được nâng cấp lên, đặc biệt sẽ đa dạng các kênh tiếp nhận qua điện thoại, tin nhắn, email, ứng dụng, mạng xã hội Facebook.

Việc nâng cấp này sẽ tích hợp những công nghệ mới để ghi nhận tốt nhất thông tin người dân phản ánh cũng như đáp ứng việc TP.HCM đang xây dựng đô thị thông minh.

Điều 1. Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này là hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức của Việt Nam tổ chức hoặc đăng cai tổ chức có sự tham gia hoặc tài trợ của nước ngoài; do các cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là hội nghị, hội thảo quốc tế).

Điều 2. Đối tượng áp dụng các quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc quyết định này gồm:

1. Các cơ quan, tổ chức của Việt Nam:

a. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là cơ quan Trung ương) và các đơn vị trực thuộc.

b. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau dây gọi tắt là địa phương) và các đơn vị trực thuộc.

c. Các cơ quan trung ương của các tổ chức nhân dân: bao gồm các đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và một số tổ chức

Mở công ty văn phòng ở Anh Quốc UKCác cơ quan, tổ chức nước ngoài được quy định trong quyết định này là các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

1. Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế sau:

a. Hội nghị, hội thảo quốc tế cấp cao, thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức là cấp bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các tổ chức quốc tế.

b. Hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, dân tộc, tôn giáo, an ninh, quốc phòng và phạm vi bí mật nhà nước.

2. Thủ trưởng cơ quan trung ương, địa phương quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, địa phương mình và cho phép các đơn vị trực thuộc, các cơ quan, tổ chức nước ngoài do cơ quan trung ương, địa phương trực tiếp cấp giấy phép hoạt động được tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung không thuộc quy định tại Khoản 1 điều này, phù hợp với quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, địa phương theo quy định hiện hành.

3. Hội nghị, hội thảo quốc tế do tổ chức nhân dân tổ chức, thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Điều 4. Nội dung quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

Các cơ quan trung ương, địa phương quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế theo các nội dung sau:

1. Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế bằng văn bản trên cơ sở xét duyệt kế hoạch, nội dung, quy mô, số lượng và thành phần đại biểu (trong nước và ngoài nước), thời gian, địa điểm và nguồn kinh phí. Văn bản cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan trung ương, địa phương được đồng gửi Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ dể tổng hợp, theo dõi.

2. Quản lý công tác tổ chức, nội dung bài phát biểu, nội dung thông tin tuyên truyền và các ấn phẩm phát hành trước, trong và sau hội nghị, hội thảo quốc tế.

3. Phát hiện và các biện pháp xử lý kịp thời đối với cá nhân và tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật hoặc cố ý làm trái các quy định của quyết định này trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.


Đầu tư định cư thị thực tại Anh Quốc Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động, Doanh nghiệp, cơ quan của Quý khách đang có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc? Giấy phép lao động người nước ngoài bị hư hỏng, lạc mất,
Cao đẳng điều dưỡng Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội là cơ sở đào, Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội không ngừng phát triển các nguồn lực để trở thành trường cao đẳng đại diện cho khu vực Đông Bắc Bộ, với chất lượng
© 2007 - 2021 https://xingiayphep.thamtucantho.com
- Phone: +84-908-744-256